Rabat - 25% z kodem: MNIAMFIT
Zamów dietę ze zniżką kod: MNIAMFIT
  • Nie wiesz jak zacząć - napisz do nas
Regulamin Konkursu Maj

Regulamin Konkursu Maj

Regulamin Konkursu Mniam Mniam Fit

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest firma cateringowa Mniam Mniam Fit, z siedzibą w Elblągu przy ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego 33, zwana dalej „Organizatorem”.

2. Konkurs prowadzony jest na profilach społecznościowych Organizatora: Facebook oraz Instagram.

3. Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany ani administrowany przez Facebook ani Instagram.

4. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

§ 2 Warunki uczestnictwa

1. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

2. Aby wziąć udział w konkursie, należy: Zaobserwować profil Mniam Mniam Fit na Facebooku i Instagramie oraz Odznaczyć w komentarzu pod postem konkursowym 3 osoby, które również chciałyby wygrać dietę.

§ 3 Przebieg konkursu

1. Konkurs rozpoczyna się dnia 21.05.2024 i trwa do dnia 31.05.2024.

2. Po zakończeniu konkursu, spośród wszystkich zgłoszeń, Komisja Konkursowa wyłoni jednego zwycięzcę w drodze losowania.

3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na profilach społecznościowych Mniam Mniam Fit w ciągu 3 dni roboczych od zakończenia konkursu.

§ 4 Nagroda

1. Nagrodą w konkursie jest jeden miesiąc diety cateringowej Mniam Mniam Fit z możliwością wyboru menu FLEX.

2. Zwycięzca sam wybiera miesiąc, w którym chce zrealizować nagrodę, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Organizatorem.

3. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny ani na inne świadczenia.

§ 5 Postanowienia końcowe

1. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu oraz przedłużenia, skrócenia lub odwołania konkursu z ważnych powodów.

3. Wszelkie reklamacje związane z przebiegiem konkursu należy zgłaszać pisemnie na adres email Organizatora w ciągu 14 dni od daty ogłoszenia wyników.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędnie podane dane kontaktowe przez uczestników, uniemożliwiające kontakt ze zwycięzcą.

5. Uczestnik wyraża zgodę na możliwość dokumentacji zdjęciowej lub filmowej z wręczania nagrody oraz konsultacji dietetycznej i publikacji na profilach społecznościowych Organizatora konkursu.

§ 6 Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Organizator.

2. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji konkursu i przyznania nagrody.

3. Uczestnicy mają prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

§ 7 Kontakt

W razie pytań dotyczących konkursu prosimy o kontakt na adres email: kontakt@mniamfit.pl 

 

Zamów z promocją

rabat -25%

kod: MNIAMFIT

Zamów